Home

Solicitare informatii

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6

SOLICITARE INFORMATII

Lista Solicitare informatii
asd

Responsabil cu aplicarea legii 544/2001


asd

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă


as

Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie


asd

Rapoartele de aplicare a Legii Nr.544/2001