Home

Programe si strategii

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6

Programe și strategii 

 

Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Sector 6 este o instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 6.

Obiective:
  • Asigurarea unui serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor;
  • Transparenţa activităţilor şi facilitarea accesului la informaţie;
  • Implementarea serviciilor de digitalizare a actele de stare civilă;
  • Reorganizarea şi identificarea de spaţii adecvate desfăşurării activităţii si arhivării documentelor.
Programe și strategii

Strategia de Dezvoltare Locală implică identificarea problemelor și aplicarea celor mai bune soluții pentru îmbunătățirea activității cu cetățenii.  

Odata elaborată o astfel de strategie, este mult mai ușor de stabilit o ordine de priorități și de alocare optimă a resurselor financiare. De asemenea, pe baza strategiei se fundamentează și se justifică cererile de finanțare pentru atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri europene.

Lista Dezvoltare si Strategii